Komornik Sadowy Monika Janus Walbrzych
Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości

 II Km 4244/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/00072210/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2023r., o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej zlokalizowanej na 1 piętrze (II kondygnacja) w budynku wielolokalowym o powierzchni użytkowej 94,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, wc, łazienki i 2 przedpokoi. W treści KW nr SW1W/00072210/9 widnieje pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego: 103,65 m2, na co składa się powierzchnia użytkowa lokalu 94,20 m2 i powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. 9,45 m2. Z własnością lokalu związany jest udział (KW gruntowa SW1W/00054452/5) w wysokości 1867/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Stwierdzono niezgodność pomiędzy treścią KW nr SW1W/00072210/9 dział I - oznaczenie nieruchomości
z rzeczywistym stanem. W księdze wieczystej nie została ujawniona łazienka oraz czwarty pokój.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Marcin Szczepański, położona: 58-304 Wałbrzych, ul. gen. Władysława Andersa 115/5, obręb ewidencyjny nr 14 Biały Kamień, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00072210/9.
Suma oszacowania wynosi 224 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 2340/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/0001788/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2023r., o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym domem mieszkalnym, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Jodłowej nr 12. Nieruchomość składa się z działki nr 149 w obrębie 22 Stary Zdrój o powierzchni 0,2795 ha, o regularnym kształcie bardzo wydłużonego prostokąta, uzbrojona w podstawowe media tj. przyłącze elektryczne, wodę ze studni, na terenie działki znajduje się szambo, ogrodzona, zagospodarowana w zieleń przydomową. Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945, obiekt jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Na parterze znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedsionek, hol z klatką schodową i garaż. Na poddaszu znajdują się 2 pokoje, łazienka z WC oraz hol. Budynek posiada
4 piwnice oraz strych nieużytkowy o wys. od 0-2,82m2.
Nieruchomość stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników Ryszarda Tatarczyk oraz Grażyny Tatarczyk, położona: 58-307 WAŁBRZYCH, ul. Jodłowa 12, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00001788/3.
Suma oszacowania wynosi 380 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 739/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/0008326/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2023r., o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 87 o powierzchni 0,0874ha, o regularnym kształcie, działka ogrodzona, uzbrojona w energię elektryczną, przyłącze gazowe, kanalizację deszczową. Na działce znajduje się studnia i szambo. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i częścią budynku gospodarczego. Budynek mieszkalny wybudowany przed rokiem 1945, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku gruntownie przebudowany i zmodernizowany. W skład budynku wchodzą 2 piwnice, parter o pow. 128,14m2., na którym znajdują się 2 pokoje, duży hall, kuchnia, łazienka z Wc, przedsionek i klatka schodowa, I piętro o pow. 134,68m2, gdzie znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, WC i korytarz oraz strych użytkowy o pow. 58,70m2. Na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945, budynek ten w części znajduje się na sąsiedniej działce nr 77/3.
Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Anety Janusz i położona jest w obrębie nr 24 Poniatów, 58-307 Wałbrzych, ul. Władysława Orkana 131, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00008326/6. Suma oszacowania wynosi 590 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 442 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 359/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/00079831/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2023r., o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 1 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 130/1 o pow. 2,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innym budynkiem niemieszkalnym (tj. nieruchomość rolna zabudowana budynkiem byłego siedliska tj. budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą oraz stodołą z chlewnią).
Licytacja udziału nr 2 zaplanowana w tym samym terminie na godzinę 9:15, co stwarza możliwość nabycia prawa własności całości ww. nieruchomości.
Udział nr 1 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Dominika Mrzygłód i Tomasz Mrzygłód. Nieruchomość położona: 58-350 Mieroszów, Nowe Siodło 34, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00079831/7.
Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
60 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 359/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/00079831/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2023r., o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 2 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 130/1 o pow. 2,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innym budynkiem niemieszkalnym (tj. nieruchomość rolna zabudowana budynkiem byłego siedliska tj. budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą oraz stodołą z chlewnią).
Licytacja udziału nr 1 zaplanowana w tym samym terminie na godzinę 9:00, co stwarza możliwość nabycia prawa własności całości ww. nieruchomości.
Udział nr 2 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Wanda Gniatkowska i Waldemar Gniatkowski. Nieruchomość położona: 58-350 Mieroszów, Nowe Siodło 34, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00079831/7.
Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
60 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 5147/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/0002533/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2023r., o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 4 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj., działki gruntowej 65/2 (wg KW: BR-grunty rolne zabudowane) z obrębu nr 8 Unisław Śląski o powierzchni ewidencyjnej 0,4200ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny jednorodzinny z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa Pu 225,65m2, w tym parter- 119,36m2 i poddasze- 106,29m2. Na parterze 4 pomieszczenia i korytarz oraz na poddaszu 8 pomieszczeń. Budynek ze stromym drewnianym dachem krytym karpiówką. Budynek w złym stanie technicznym. Stare kilkudziesięcioletnie dziurawe pokrycie, zniszczone obróbki blacharskie. Nowe okna z PCW. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych z cegły. Uzbrojenie nieruchomości: energia elektryczna, woda z sieci komunalnej, kanalizacja lokalna (szambo), gaz z butli. Ogrzewanie piecowe. Dojazd z ulicy wiejskiej (droga 35 Wałbrzych-Mieroszów). Budynek nie objęty gminnym wykazem nieruchomości zabytkowych.
Udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: Helena Baran. Nieruchomość zlokalizowana: 58-352 Unisław Śląski, Unisław Śląski 68, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00002533/8.
Suma oszacowania wynosi 126 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 670,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności

 II Km 2618/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1W/00049954/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r., o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 7 B - w budynku mieszkalnym nr 24, położonym w Boguszowie - Gorcach, przy ul. Racławickiej. Lokal położony na 1 kondygnacji budynku składa się z 1 pokoju i łazienki o pow. użytkowej:17,50m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 1903, objęty jest ochroną konserwatorską i znajduje się w Wykazie zabytków, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 339/10 000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, (KW gruntowa SW1W/00049952/2).
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Anety Włodarczyk i zlokalizowana jest pod adresem 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Racławicka 24/7B, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00049954/6.
Suma oszacowania wynosi 55 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.